Vad säger affärspressen

 

 

 

”Vid direktpension byggs pensionskapitalet upp av beskattade vinster inom det egna aktiebolaget. Om man vänder sig till en jurist hjälper han eller hon till med en pantförskrivning och en pensionsutfästelse för den i bolaget som ska ha pensionen. När dessa handlingar är upprättade är pengarna som placeras i pensionssparandet skyddade från fordringsägare samt också skyddade vid en eventuell konkurs. Pengarna kan placeras på valfritt sätt, till exempel i fonder.

Om man vänder sig till ett försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare ingår vanligen en kapitalförsäkring som sparprodukt i upplägget. Som vi nämnt ovan kan det vara klokt att ta reda på vilka avgifter som tas ut och hur de påverkar de framtida utbetalningarna. När som helst kan företagaren avsäga sig hela eller delar av pensionslöftet som aktiebolaget gett och använda pengarna i företaget." Pensionsmyndigheten

 

 

”Men det finns ett alternativ som försäkringsmäklarna och försäkringsbranschen talar tyst om. Med direktpension utan försäkring sparar man direkt i fonder och undviker därmed försäkringsbolagens och bankernas mellanhandsavgifter. En 40-åring som sparar ett basbelopp om året, får 25 – 30 000 kronor högre pension per år jämfört med likvärdigt sparande i pensionsförsäkring! Detta innebär totalt mer än en halv miljon mer i pension!”
Stockholms Näring, Org. Företagarna

 


”Men genom att helt kringgå försäkringsbolagen och spara direkt i en fond kan tre avgifter bli en och tjänstepensionen väsentligt högre.[...] Mellan den anställde och arbetsgivaren upprättas en pensionsutfästelse. Fondandelarna pantsätts och den anställde kan vara säker på att få sin pension även om företaget skulle gå i konkurs. För egenföretagare finns det extra stora fördelar med direktpension utan försäkring, eftersom pensionsrätten kan avstås och pengarna kan förvandlas till företagets egna igen. Sparkapitalet kan lyftas som: pension, lön, aktieutdelning eller reavinst”.
Dagens Industri

  


”Driver du aktiebolag och pensionssparar via försäkring? Det kan kosta dig hundra tusentals kronor helt i onödan, anser skatteexperten och ekonomijournalisten Jan-Erik W Persson. Det är alltid en bättre affär att pensionsspara i direktpension.”
Visma SPCS

 


”Så gör företagaren det stora pensionsklippet. Exempel: En 45-åring låter sitt aktiebolag årligen betala 38 000 kr till tjänstepension i en pensionsförsäkring under de 20 år som återstår till företagarens 65-årsdag, totalt 760 000 kr. [...] Om motsvarande belopp från aktiebolaget i stället varje år placeras direkt i fonden kan företagaren från 65-årsdagen via direktpension ta ut drygt 20 000 kr högre pension per år jämfört med pensionsförsäkringen. Det ger en vinst de kommande tjugo åren med närmare en halv miljon kronor för direktpension. Det beror främst på att man undviker de höga avgifterna, som med ränta-på-räntaeffekten slår mycket hårt vid en lösning med pensionsförsäkring”.
Privata Affärer

 


”Nya skatteregler har gjort pensionsförsäkring till ett uselt alternativ för dig som har aktiebolag. Lön och utdelning ger betydligt lägre skatt än pension från en pensionsförsäkring. [...] Driva Egets råd till dig som har aktiebolag blir därför det här: Ta ingen pensionsförsäkring. Om du redan har en så försök att snarast få sluta med att göra premieinbetalningar.”
Anders Andersson, Driva Eget
 

 

”Det är bara att beklaga att banker och försäkringsbolag ger så dåliga råd till sina kunder att majoriteten av alla som pensionssparar väljer pensionsförsäkringen som sparform. Pensionsförsäkringen borde vara stendöd som produkt om de så kallade rådgivarna verkligen tänkte på kundernas bästa.”
Visma SPCS 

 


”Intervenia tillhandahåller direktpension utan försäkring. De upprättar de nödvändiga handlingar som behövs, som pensionsutfästelse, pantförskrivning, denutiationsdokument, efterlevnadsskydd, bokföring mm. [...]
Även kontinuerlig support ingår. På denna engångskostnad tjänar den genomsnittliga pensionsspararen en halv miljon jämfört med sparande i pensionsförsäkring.”
Sthlm Näring, Org. Företagarna

 

”För den som ska spara ihop till en direktpension via beskattat kapital i ett aktiebolag är kapitalförsäkring det sämsta alternativet. Det finns ingen som helst anledning att skjuta in en kapitalförsäkring, som i sin tur placerar pengarna i exempelvis fondandelar. Det enda man säkert vet med en sådan lösning är två saker: Bolaget måste betala avgifter för själva kapitalförsäkringen. Och runt 1,4 procent av sparkapitalet ska varje år betalas i skatt – alltså oavsett om värdet på insatt kapital går upp eller ned. Vid en spartid på 20 år som i vårt exempel blir enbart denna helt onödiga ”förmögenhetsskatt” ca 30 procent med dagens ränteläge. Det behövs därmed inga tabeller eller kalkyler för att klara ut att kapitalförsäkring är sämre än direktpension”.
Privata Affärer

 

 

”Intervenia visar sig vara det första företaget som jag har stött på i jakten på den rätta pensionen som kräver betalt av mig i reda pengar och inte som andelar i min framtida pension – Bara det gör mig på gott humör. Bolaget hjälper mindre företag att ordna sin pension enligt modellen direktpension men utan att man blandar in någor försäkringsbolag eller bank. Fördelen med denna modell är att jag får mer kvar till min pension och att försäkringsbolagen går miste om alla avgifter som jag annars skulle ha betalt utan att egentligen få något för pengarna. [...] Jag beklagar om det uppfattas som om jag nu ger Intervenia otillbörlig gratisreklam. Men min point är att en affärsmodell som garanterar oberoende är den enda vettiga. Men sådana är svåra att hitta i mäklarbranschen”. Svensk Handelstidning Justitia

 

 

 

 

 

Ring oss om du vill veta mera.

 031-12 25 05