Här kan du beräkna lönsamhet mellan Intervenia direktpension, pensionsförsäkring och kapitalförsäkring

 
Årlig avsättning till pension i kronor  
Ange hur gammal du är  
Ange försäkringsbolag  
Ange hur du sparar idag  
Antagen fondavkastning per år