Intervenia har tillhandahållit ekonomirådgivning till egenföretagare i mer än 30 år. Ett riktigt bra råd ska vara lönsamt, lätt att förstå och enkelt att genomföra. Här är vårt bästa någonsin!

 

 

 

Egenföretagare kan spara sin tjänstepension på ett Direktpensionskonto i sitt eget aktiebolag i stället för att överföra den till en pensionsförsäkring hos försäkringsbolag eller bank.
Med Intervenia Direktpension får du en helt skyddad, komplett tjänstepension där efterlevandeskydd, premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring kan ingå om du så önskar.

 

 

  • På ditt bolags Direktpensionskonto kan du spara din tjänstepension i valfria fonder.

 

  • Du behöver aldrig mer betala försäkringsbolagens årliga avgifter. Du blandar ju inte in något försäkringsbolag!

 

  • Du blir inte inlåst i en försäkring som fånge hos staten och försäkringsbolag eller bank. Dina pengar finns hela tiden tillgängliga för dig själv men de är lika skyddade som med pensionsförsäkring mot alla andra.

 

  • Vid pensionering kan du själv bestämma hur kapitalet på direktpensionskontot ska utbetalas till dig. Du kan välja att utbetala valfria belopp, som pension, utdelning eller löneinkomst.

 


Löneinkomster som 65+ är extremt skattegynnade!
En löneinkomst om 100 000 kr som pensionär beskattas med 10 procent och ger höjd allmän pension med 18,5 procent.
Du skattar 10 procent och får tillbaka 18,5 procent! Se inkomstskatt

”Man kan här tala om att skatten faktiskt är negativ – du får betalt inte bara av arbetsgivaren utan även av staten för att arbeta. Först vid en inkomst om 370 000 kronor betalas skatt som överstiger pensionsrättens värde – upp till den inkomsten kan skatten anses vara negativ.”
Pensionsmyndigheten


Sparar du i en pensionsförsäkring måste du betala minst 30 procent skatt, utan att få någon höjd allmän pension. Därtill årliga avgifter till försäkringsbolaget.

En 47-åring som sparar 4 000 kr per månad får över 700 000 kr mer i pension jämfört med pensionsförsäkring, även om den skulle ha varit avgiftsfri under hela spartiden. Efter skatt! 

 

Här kan du beräkna hur mycket högre din pension blir med Intervenia Direktpension:
Beräkna ditt eget resultat!

 

 

Vad innebär det att bli kund hos Intervenia
Intervenia fakturerar ett konsultarvode när du blir kund. Det är en avdragsgill startkostnad för ditt företag. I arvodet ingår de juridiska handlingar som krävs för Intervenia Direktpension. Du får även tillgång till en hanteringsportal för ditt bolags Direktpensionskonto som sköter administration och redovisning automatiskt åt dig.

 

 

 

 

 

Pensionsmyndigheten, Pension och skatt 2019                              VISMA, Pensionsspara i direktpension