Tre exempel som visar hur mycket mer du behåller med Intervenia Direktpension efter skatt.55 år

Sparar 5 000 kr per månad fram till 65 års ålder då årliga utbetalningar påbörjas.
Antagen fondavkastning: 5 % per år.

Jämfört med pensionsförsäkring kan du erhålla totalt 240 000 kr mera efter skatt.


45 år

Sparar 3 000 kr per månad fram till 65 års ålder då årliga utbetalningar påbörjas.
Antagen fondavkastning: 5 % per år.

Jämfört med pensionsförsäkring kan du erhålla totalt 620 000 kr mera efter skatt.


35 år

Sparar 2 000 kr per månad fram till 65 års ålder då årliga utbetalningar påbörjas.
Antagen fondavkastning: 5 % per år.

Jämfört med pensionsförsäkring kan du erhålla totalt 1 250 000 kr mera efter skatt.

 

 

Försäkringsbolagens avgifter förändras ibland. Kalkylerna bör därför inte betraktas som exakta beräkningar. Utbetalningstiden är
i exemplen lika långa som inbetalningstiden. Skillnaden blir större om utbetalningstiden är längre och mindre om den är kortare.