Grundläggande skatterådgivning för egenföretagare angående pensionsavsättningar

 

Ägare och delägare av aktiebolag har unika förutsättningar att ordna sin tjänstepension till mycket förmånliga villkor. Trots att en mängd artiklar har skrivits om detta under de senaste 15 åren är merparten egenföretagare fortfarande omedvetna om sina möjligheter. Banker och försäkringssäljare utnyttjar detta och tjänar stora pengar på att sälja pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar även till företagare som driver sin verksamhet i ett aktiebolag. 

 

 

 

 

”Vad skulle du säga om att få en halv miljon kronor mer i pension? Skulle du vilja ha full kontroll över ditt pensionskapital och kunna ta ut det till lägsta möjliga skatt? Direktpension utan försäkring gör detta möjligt för de allra flesta.”
Sthlm Näring, Org. Företagarna

 

”Direktpension framhålls ofta som ett alternativ eller ett komplement till traditionella pensionsförsäkringar och andra pensionslösningar. Vi anser dock att valet i första hand står mellan att ordna en direktpension eller helt avstå från någon arrangerad pensionslösning.”
Björn Lundén Information

 

                                                                                                              

 

Låt oss en gång för alla slå fast att det inte finns några skattefördelar med pensionsförsäkring
Nära hälften av landets alla företagare känner inte till att deras eget bolag betalar särskild löneskatt om 24,26 procent på inbetalning till en pensionsförsäkring! Undviker banker och försäkringssäljare att informera om detta? Här är en länk till skatteverkets hemsida. En inbetalning till en pensionsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företaget inte behöver betala bolagsskatt om 20,6 procent på inbetalningen men i stället alltså särskild löneskatt om 24,26 procent. Ett rent nollsummespel således. 
Du kan spara ett lika stort belopp i ditt bolag med 20,6 procent bolagsskatt som det bolaget betalar in till pensionsförsäkring med 24,26 procent löneskatt. Begrunda detta mycket noga! Om du förstår och kommer ihåg detta så kommer du mycket lättare inse varför ägare av aktiebolag inte ska spara i en pensionsförsäkring av texten som följer.

 

 

 

Pensionsförsäkring – en sparform med högsta skatten
När du sparar i en pensionsförsäkring så flyttar du bort pengar från ditt bolag och låser in dem under mycket lång tid hos ett försäkringsbolag. Nu är det försäkringsbolaget som sparar pengarna åt dig i de fonder du valt. Du får då betala fondernas förvaltningsavgifter, men som du kan se i dina årsbesked så tvingas du dessutom att betala årliga avgifter och provisioner till försäkringsbolaget. Du betalar således dubbla avgifter år efter år, när du låser in dina pensionspengar hos ett försäkringsbolag (gäller även kapitalförsäkring). Du måste också betala årlig avkastningsskatt på kapitalet under hela spartiden. När försäkringsbolaget sedan betalar ut pengarna till dig blir det som pensionsinkomst med minst 30 procent skatt.
Se förklaring nedan.

 

”Det är bara att beklaga att banker och försäkringsbolag ger så dåliga råd till sina kunder att majoriteten av alla som pensionssparar väljer pensionsförsäkringen som sparform. Pensionsförsäkringen borde vara stendöd som produkt om de så kallade rådgivarna verkligen tänkte på kundernas bästa”
Visma SPCS

 

 

Intervenia Direktpension – en komplett tjänstepension för egenföretagare
I stället för att flytta bort pengar till ett försäkringsbolag låter du ditt bolag öppna ett direktpensionskonto (ett skyddat fondkonto). Nu kan du spara till din pension i valfria fonder på ditt eget bolags konto. Ingen kapitalförsäkring ska således blandas in. Intervenia Direktpension är en helt skyddad, komplett tjänstepension och som i alla andra tjänstepensioner kan efterlevandeskydd, premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring ingå. Med Intervenia Direktpension behöver du aldrig betala några årliga avgifter och provisioner till försäkringsbolag. 

”På 25 år äter försäkringsbolagens avgifter i en pensionsförsäkring upp drygt 750 000 kronor av pensionen. Det kan man kringgå genom att skippa turen om försäkringsbolaget.”
Dagens Industri      

Intervenia Direktpension är extremt förmånlig för egenföretagare eftersom sparandet sker i det egna aktiebolaget. Därmed har du total kontroll över dina pengar och du har inte låst in dem. När det är dags för pensionering kan du alltid fortsätta att äga ditt bolag, även om själva verksamheten försäljs eller avslutas. Som ägare av bolaget bestämmer du nu själv hur kapitalet som byggts upp på ditt bolags direktpensionskonto ska utbetalas till dig. Du kan välja att utbetala valfria belopp som lön, utdelning eller pension.

 

  

 

Hur mycket av pensionen går bort i skatt? 

Egenföretagare med aktiebolag har en unik fördel i att kunna ta inkomst från sitt bolag på flera olika sätt
De vanligaste är lön, utdelning och pensionAlternativen beskattas mycket olika. 

 

 

Löneinkomst fram till 65 års ålder
Ger rätt till jobbskatteavdrag och beskattas därför med 25 procent skatt upp till brytpunkten. Löneinkomsten höjer din allmänna (statliga) pension med 18,5 procent av lönesumman.

 

Löneinkomst för personer som är 65+
Du kan utbetala kapitalet som byggts upp på ditt bolags direktpensionskonto som lön när du är pensionär.
En lön upp till 100 000 kr beskattas endast med 10 procent. Även denna lön ger höjd allmän pension med 18,5 procent. Medräknat den allmänna pensionen är löneinkomster skattefria för pensionärer. Arbetsgivaravgiften för pensionärer är endast 10,21 procent. Din make/sambo kan vara anställd/delägare i bolaget och också lyfta lön till samma förmånliga regler.

”Man kan här tala om att skatten faktiskt är negativ – du får betalt inte bara av arbetsgivaren utan även av staten för att arbeta. Först vid en inkomst om 437 000 kronor betalas skatt som överstiger pensionsrättens värde – upp till den inkomsten kan skatten anses vara negativ.” Pensionsmyndigheten 

 

 

Utdelningsinkomst
Kan inom vissa ramar tas ut med 20 procent skatt. Utdelningen höjer inte din allmänna pension.

 

 

Pensionsinkomst
Pensionsinkomst ger inte rätt till jobbskatteavdrag. Den höjer inte heller din allmänna pension. Marginalskatten blir 30 procent eller mer.

 

 

”Nya skatteregler har gjort pensionsförsäkring till ett uselt alternativ för dig som har aktiebolag. Lön och utdelning ger betydligt lägre skatt än pension från en pensionsförsäkring. [...] Driva Egets råd till dig som har aktiebolag blir därför det här: Ta ingen pensionsförsäkring. Om du redan har en så försök att snarast få sluta med att göra premieinbetalningar.”
Anders Andersson, Driva Eget

 

 

 

 

Sammanfattning
Om du sparar i en pensionsförsäkring ger du upp egenföretagarens alla möjligheter och försätter dig i en löntagarposition. Dina pengar kommer att utportioneras till dig från ett försäkringsbolag som pensionsinkomster. Med Intervenia Direktpension tar du tillvara på de unika fördelar du har som företagare med aktiebolag. Du kan välja att utbetala valfria belopp, när du vill, som lön, utdelning eller pension. Du ger heller inte bort flera hundra tusen kronor av din pension i avgifter och provisioner till banker och försäkringsbolag.  

  

 

 

 

 

Vad innebär det att bli kund hos Intervenia
Intervenia fakturerar konsultarvode när du blir kund. Det är en avdragsgill kostnad för ditt företag. I arvodet ingår de juridiska handlingar som krävs för Intervenia Direktpension. Du får även tillgång till en hanteringsportal för ditt bolags direktpensionskonto som sköter administration och redovisning automatiskt åt dig.

 

”Intervenia tillhandahåller direktpension utan försäkring. De upprättar de nödvändiga handlingar som behövs, som pensionsutfästelse, pantförskrivning, denutiationsdokument, efterlevnadsskydd, bokföring mm. Konsultarvodet ligger normalt i spannet 10 000 – 20000 kr som en avdragsgill engångskostnad för företaget.[...] På denna engångskostnad tjänar den genomsnittliga pensionsspararen en halv miljon jämfört med sparande i pensionsförsäkring.” 
Sthlm Näring, Org. Företagarna

 

”Vid direktpension byggs pensionskapitalet upp av beskattade vinster inom det egna aktiebolaget. Om man vänder sig till en jurist hjälper han eller hon till med en pantförskrivning och en pensionsutfästelse för den i bolaget som ska ha pensionen. När dessa handlingar är upprättade är pengarna som placeras i pensionssparandet skyddade från fordringsägare samt också skyddade vid en eventuell konkurs. Pengarna kan placeras på valfritt sätt, till exempel i fonder.”
Pensionsmyndigheten

  

 

                                                    

Här kan du beräkna hur mycket högre din pension blir med Intervenia Direktpension:

Beräkna ditt eget resultat!

 

 

 

Ring oss om du vill veta mera.

031-12 25 05 

 

 


Här kan du läsa en ännu mera detaljerad beskrivning varför det blir så mycket lönsammare med Intervenia Direktpension.

Beskrivningen är hämtad ur boken Skattefritt & lågbeskattat i aktiebolag.

I boken tipsar skattejournalisten Jan-Erik W Persson om en rad olika metoder som kan ge dig skattefria och lågt beskattade uttag ur ditt aktiebolag, både under din aktiva tid och om du tänker trappa ned på jobbet, men vill utnyttja fördelarna med att då behålla ditt AB.

Varje företagare som har aktiebolag skulle spara många sköna kronor på att läsa denna bok!