Grundläggande skatterådgivning för egenföretagare angående pensionsavsättningar

 

Ägare och delägare av aktiebolag har unika förutsättningar att ordna sin tjänstepension till mycket förmånliga villkor. Trots att en mängd artiklar har skrivits om detta under många års tid, är merparten egenföretagare fortfarande omedvetna om sina möjligheter. Banker och försäkringssäljare utnyttjar detta och tjänar stora pengar på att sälja pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar även till företagare som driver sin verksamhet i ett aktiebolag. Ofta enbart med motiveringen att ”alla gör ju så”. 

 

”Det är bara att beklaga att banker och försäkringsbolag ger så dåliga råd till sina kunder att majoriteten av alla som pensionssparar väljer pensionsförsäkringen som sparform. Pensionsförsäkringen borde vara stendöd som produkt om de så kallade rådgivarna verkligen tänkte på kundernas bästa”  
Visma SPCS                                                                                                                    

 

 

 

Låt oss en gång för alla slå fast att det inte finns några skattefördelar med pensionsförsäkring

Nära hälften av landets alla företagare känner inte till att deras eget bolag betalar särskild löneskatt om 24,26 procent på inbetalning till en pensionsförsäkring! Undviker banker och försäkringssäljare att informera om detta? Här är en länk till skatteverkets hemsida. En inbetalning till en pensionsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företaget inte behöver betala bolagsskatt om 22 procent på beloppet. Företaget måste i stället betala särskild löneskatt om 24,26 procent på inbetalningen. Företaget byter en skatt mot en annan skatt i samma storleksordning. Du kan således spara ett ungefär lika stort skattat kapital i ditt bolag med 22 procent bolagsskatt som det bolaget betalar in till pensionsförsäkring med 24,26 procent löneskatt. Begrunda detta mycket noga! Om du förstår och kommer ihåg detta så kommer du mycket lättare inse varför ägare av aktiebolag inte ska spara i en pensionsförsäkring av texten som följer.

 

 

 

Avgifters betydelse på långsiktigt sparande

 

Pensionsförsäkring – en sparform med dubbla avgifter

När du sparar i en pensionsförsäkring så flyttar du bort pengar från ditt bolag och låser in dem under mycket lång tid hos ett försäkringsbolag. Nu är det försäkringsbolaget som sparar pengarna åt dig i de fonder du valt. Du får då betala fondernas förvaltningsavgifter, men som du kan se i dina årsbesked så tvingas du dessutom att betala årliga avgifter och provisioner till försäkringsbolaget. Du betalar således dubbla avgifter år efter år, när du låser in dina pensionspengar hos ett försäkringsbolag (gäller även kapitalförsäkring). Till synes små avgifter får mycket stor effekt när man sparar på lång sikt. I genomsnitt förlorar företagare flera hundra tusen av sitt sammanlagda pensionskapital p.g.a. avgifterna som försäkringsbolagen tar ut.

Kom nu ihåg att du kan spara ett lika stort skattat kapital i ditt bolag istället. Att öppna ett vanligt avgiftsfritt fondkonto för ditt bolag är enkelt. Om du sparar till din pension i fonder på ditt eget bolags fondkonto så betalar du inga avgifter och provisioner till något försäkringsbolag.

 

 

Intervenia Direktpension – en komplett tjänstepension för egenföretagare med bättre grundskydd än pensionsförsäkring

Ditt eget bolag öppnar ett vanligt fondkonto och sparar sedan skattat kapital till din pension i fonder. Ingen kapitalförsäkring ska således blandas in. Ett pensionsutfästelseavtal upprättas mellan dig och ditt bolag. I detta förbinder sig bolaget att utbetala kapitalet på fondkontot till dig när du går i pension, eller till dina efterlevande om du skulle avlida. En pantförskrivning skall också upprättas som säkrar din pension mot en eventuell företagskonkurs samt att ingen annan än du själv kan förfoga över pengarna. Du kan teckna premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring även med Intervenia Direktpension. När du sparar din pension på ett fondkonto i ditt eget bolag så har du total kontroll över dina pengar och du har inte heller låst in dem. Nu betalar du inte heller avgifter till något försäkringsbolag.

  

En 45-åring låter sitt aktiebolag årligen betala 38 000 kr till tjänstepension i en pensionsförsäkring under de 20 år som återstår till företagarens 65-årsdag, totalt 760 000 kr. [...] Om motsvarande belopp från aktiebolaget i stället varje år placeras direkt i fonden kan företagaren från 65-årsdagen via direktpension ta ut drygt 20 000 kr högre pension per år jämfört med pensionsförsäkringen. Det ger en vinst de kommande tjugo åren med närmare en halv miljon kronor för direktpension. Det beror främst på att man undviker de höga avgifterna, som med ränta-på-ränta-effekten slår mycket hårt vid en lösning med pensionsförsäkring”.
Privata Affärer 

”På 25 år äter försäkringsbolagens avgifter i en pensionsförsäkring upp drygt 750 000 kronor av pensionen. Det kan man kringgå genom att skippa turen om försäkringsbolaget.”
Dagens Industri

 

 

 

Hur mycket av pensionen går bort i skatt?

 

Egenföretagare med aktiebolag har en unik fördel i att kunna ta inkomst från sitt bolag på flera olika sätt
De vanligaste är lön, utdelning och pension.

Vid din pensionering kan du alltid fortsätta att äga ditt bolag, även om själva verksamheten försäljs eller avslutas. 
Du kan när som helst avstå direktpensionslöftet som du fått av bolaget. Om så sker kan bolaget betala ut pengarna till dig som lön eller utdelning i stället. Egenföretagare med aktiebolag kan således betala ut kapitalet som byggts upp med Intervenia Direktpension på valfritt sätt till sig själv.
Som lön, utdelning eller pension. Alternativen beskattas väldigt olika.

 

 

Löneinkomst fram till 65 års ålder
Ger rätt till jobbskatteavdrag och beskattas därför med 25 procent skatt upp till brytpunkten. Löneinkomsten höjer din allmänna (statliga) pension med 18,5 procent av lönesumman.

 

Löneinkomst som pensionär
Du får dubbla jobbskatteavdrag om du tar ut lön från ditt bolag från och med det år du ska fylla 66 år. En lön upp till 100 000 kr per år beskattas endast med ca 13 procent. En lön om 300 000 kr per år beskattas med ca 22 procent om den tillsamman med dina pensionsinkomster inte överstiger brytpunkten för statlig skatt. (F.n. 470 000 för pensionär.) Observera att även löneinkomster som pensionär höjer den allmänna pensionen med 18,5 procent av lönesumman. Medräknat den höjda allmänna pensionen är således löneinkomster näst intill skattefria för pensionär. Arbetsgivaravgiften för lön till pensionär är endast 16,36 procent. Din pensionerade make/sambo kan vara anställd/delägare i bolaget och också lyfta lön till samma förmånliga regler.

”Man kan här tala om att skatten faktiskt är negativ – du får betalt inte bara av arbetsgivaren utan även av staten för att arbeta. Först vid en inkomst om 323 000 kronor betalas skatt som överstiger pensionsrättens värde – upp till den inkomsten kan skatten anses vara negativ.” Pensionsmyndigheten 

 

Utdelningsinkomst
Kan inom vissa ramar tas ut med 20 procent skatt. Utdelningen höjer inte din allmänna pension.

 

Pensionsinkomst
Pensionsinkomst beskattas överlägset hårdast. Pensionsinkomst ger inte rätt till jobbskatteavdrag. Den höjer inte heller din allmänna pension. Tänk också på att en pensionsinkomst från en pensionsförsäkring blir en inkomst ovanpå din allmänna (statliga) pension. När din pensionsinkomst på detta vis ökas så minskas de grundavdrag du har rätt att göra som pensionär. (För de allra flesta en helt okänd effekt.) Marginalskatten på eget pensionssparande blir därför ca 35 procent.

 

 

 

 

Sammanfattning

Om du sparar i en pensionsförsäkring ger du upp egenföretagarens alla möjligheter och försätter dig i en löntagarposition. Dina pengar kommer att utportioneras till dig från ett försäkringsbolag som pensionsinkomster. Med Intervenia Direktpension tar du tillvara på de unika fördelar du har som företagare med aktiebolag. Du kan välja att utbetala valfria belopp, när du vill, som lön, utdelning eller pension. Du ger heller inte bort flera hundra tusen kronor av din pension i avgifter och provisioner till försäkringsbolag och försäkringssäljare.  

  

Nya skatteregler har gjort pensionsförsäkring till ett uselt alternativ för dig som har aktiebolag. Lön och utdelning ger betydligt lägre skatt än pension från en pensionsförsäkring. [...] Driva Egets råd till dig som har aktiebolag blir därför det här: Ta ingen pensionsförsäkring. Om du redan har en så försök att snarast få sluta med att göra premieinbetalningar."                                      Anders Andersson, Driva Eget 

 

 

 

 

Vad innebär det att vara kund hos Intervenia

Intervenia fakturerar ett konsultarvode när du blir kund. Det är en engångskostnad för ditt företag. I arvodet ingår de juridiska handlingar som krävs för Intervenia Direktpension; individuellt anpassat pensionsutfästelseavtal, pantförskrivning och denuntiationsdokument. Du får även tillgång till en hanteringsportal för direktpension som sköter administration och redovisning automatiskt åt dig. Även löpande support för din direktpension ingår i engångsarvodet.

  

”Vad skulle du säga om att få en halv miljon kronor mer i pension? Skulle du vilja ha full kontroll över ditt pensionskapital och kunna ta ut det till lägsta möjliga skatt? Direktpension utan försäkring gör detta möjligt för de allra flesta.[...] Intervenia tillhandahåller direktpension utan försäkring. De upprättar de nödvändiga handlingar som behövs, som pensionsutfästelse, pantförskrivning, denutiationsdokument, efterlevnadsskydd, bokföring mm. Konsultarvodet ligger normalt i spannet 10 000 – 20000 kr som en avdragsgill engångskostnad för företaget. Även kontinuerlig support ingår. På denna engångskostnad tjänar den genomsnittliga pensionsspararen en halv miljon jämfört med sparande i pensionsförsäkring.” 
Sthlm Näring, Org. Företagarna

                                                    

Här kan du beräkna ditt eget resultat!

 

 

 

Ring oss om du vill veta mera.

031-12 25 05 

 

 


Här kan du läsa en ännu mera detaljerad beskrivning varför det blir så mycket lönsammare med Intervenia Direktpension.

Beskrivningen är hämtad ur boken Skattefritt & lågbeskattat i aktiebolag.

I boken tipsar skattejournalisten Jan-Erik W Persson om en rad olika metoder som kan ge dig skattefria och lågt beskattade uttag ur ditt aktiebolag, både under din aktiva tid och om du tänker trappa ned på jobbet, men vill utnyttja fördelarna med att då behålla ditt AB.

Varje företagare som har aktiebolag skulle spara många sköna kronor på att läsa denna bok!